sprider sig som smitta

Bearbetning

Filed under: Information — fagel @ 2:06 e m augusti 8, 2012

Bearbetning, om skärande bearbetning