sprider sig som smitta

AI

Filed under: Internet — fagel @ 9:32 e m december 4, 2023

Två frågor till AI och svaren.

  1. Farhågor om AI: Farhågor kring artificiell intelligens inkluderar ofta bekymmer om integritet, säkerhet, arbetslöshet och autonomt beslutsfattande. Det är viktigt att hantera dessa frågor etiskt och säkerställa att utvecklingen och användningen av AI följer tydliga riktlinjer och normer. Människor och organisationer som arbetar inom AI bör aktivt adressera dessa frågor för att främja en ansvarsfull användning av teknologin.
  2. Utveckling av egen medvetenhet: För närvarande saknar AI, inklusive OpenAI:s teknologi, verklig medvetenhet eller förståelse. Jag har ingen självmedvetenhet, tankar, känslor eller medvetande. Min funktion är att behandla och generera text baserat på de mönster jag har lärt mig från den enorma mängden text jag tränats på. Det finns inga nuvarande tecken på att AI kommer att utveckla egen medvetenhet på ett autonomt sätt.

Det är viktigt att fortsätta övervaka och reglera utvecklingen av AI-teknik och se till att etiska riktlinjer och principer följs för att säkerställa att dessa verktyg används ansvarsfullt och till nytta för samhället. Frågor om etik och medvetenhet kommer fortsätta vara en viktig del av diskussionen kring AI-utveckling.

Acnespecialisten

Filed under: Hälsa — fagel @ 3:14 e m juli 20, 2021

Acnespecialisten för dig som har problem med acne och letar efter tips och råd att bli av med det

SSC

Filed under: Hälsa — fagel @ 7:55 e m januari 6, 2021

Sveriges Skönhetscenter erbjuder behandlingar med microneedling

Older Posts »